Психопомощ

Констелации

Поставянето на семейна или системна констелация се явява едно външно проявление, проекция на вътрешния образ на проблема, който живее в клиента и чрез който той преживява в реалността. По време на сесията чрез определени движения и действия може тази подредба да се трансформира до намиране на най-доброто решение за клиента. Множеството проведени констелациите ясно ни показват, че това е алтернативен метод за разкриване на това, което се крие в индивидуалното или колективно несъзнавано. Когато това се разкрие пред нас, ние имаме нови възможности за действие чрез представителите, избрани измежду участниците. Така става възможно да се намери най-доброто решение на проблема на клиента. Така хората възвръщат своята сила и достойнство, свързват се със своите вътрешни ресурси за решаване на своите емоционални затруднения и конфликти. В перспективата на бизнес-консултирането системните констелации намират и показват конфликтните и блокирани страни на фирмата. Системните принципи, приложени чрез метода на системните констелации водят към най-доброто разрешение на проблемите на фирмата към ефективно структуриране и ефикасно управление за постигане на нейния пълен потенциал. Чрез поставяне на Системна и семейна констелации ние можем да си изясним визията и да намерим по-добро решение за:

– междуличностни затруднения;
– съпружески или партньорски затруднения;
– семейни или родителски затруднения;
– професионални затруднения;
– психологически затруднения;
– физически заболявания.

Изключително лесно е да получите безплатна консултация!

Обадете се на тел.: 0893326794