Психопомощ

Психодиагностика

Психодиагностиката представлява процес на оценяване на развитието и състоянието на личността. Ние можем да измерим:

Коефициент на интелигентност (IQ);
Качества на мисленето;
Качества на вниманието;
Качества на паметта;
Личностни характеристики като:
ниво на емоционална стабилност;
агресия;
ниво на стрес устойчивост;
ниво на професионален стрес;
и други
Социално включване, в това число:
оценка на отношенията в семейството;
оценка на отношение към определена личност или група;
съвместимост на екипи;

Психодиагностика може да се прави на хора от всички възрасти, като за всяка възрастова група има специфика. Деца до три – четири години се изследват по метода на наблюдението. Деца над тази възраст могат да се изследват с проективни методики, игри и рисунки. Деца над шест – седем годишна възраст могат да се изследват и с тестови методики. За деца над 14-годишна възраст и възрастни има огромно богатство от методи за изследване – тестове, анализ на съдържанието, проективни методи – практически всички.

Изключително лесно е да получите безплатна консултация!

Обадете се на тел.: 0893326794