Психопомощ

Лидерство, бизнес

Какво е Коучинг?
Коучингът е инструмент или по-скоро съвкупност от инструменти за преодоляване на проблеми и предизвикателства. От най-абстрактните като нужда от по-голямо усещане за щастие или свобода до най-конкретните като повишаване на доходите до X или сваляне на Y килограми.

Коучингът е процес за самоусъвършенстване, чрез който разкривате по-добре собствената си личност с помощта на опитен „водач“, вашия коуч. Чрез вашата взаимна работа разкривате вътрешните си умения да бъдете по-успешни, креативни и силни, достигате до дълбоко осъзнаване на вашите ценности, визия и мисия в живота. Целта на коучинг процеса е да намерите път към постигането на вашите съкровени цели като преодолявате препятствията по-бързо и ефективно. Пред вас се открива възможността да станете господари на самите себе си като достигнете до разбиране и осъзнаване на силите, които ви спират или движат напред и получите инструментите, с които да ги управлявате.

Коучингът може да ви помогне да развиете способността да виждате нещата по нов начин, да си задавате нови въпроси и да достигате до нови решения.

Как станах Коуч?

Аз съм маркетинг специалист по образование, а обучител по призвание. Аз обаче открих, че предпочитам да работя от нормата нагоре, към постоянно подобряване във всички аспекти на нашия живот. От добре, да стане отлично. От отлично – невероятно.

Защо да си намеря коуч?

Коучингът е както за хора, които смятат, че се справят добре с преодоляването на проблемите и предизвикателствата, така и за хора, които се чувстват в моментна или по-дълготрайна „дупка”.Ефектът на коучинга може да е много по-видим при вторите, където може да се стигне до драматични положителни промени в качеството на живот, себеусещането и постиганите резултати. При все това, забелязал съм, че коучингът може да бъде особено ефективен при хора, които са на върха на възможностите си и развитието им самостоятелно става все по-бавно. До тях е важно да има човек, който може да бъде тяхно огледало. Човек, на когото могат да се доверят, но и който ще ги предизвиква да надскачат себе си всеки път.

В днешния свят на широко достъпна информация почти няма нещо, което да не можеш да научиш с няколко щракания на мишката. Всеки знае или може да разбере на теория как да постигне това, което иска. Въпреки това, много цели остават нереализирани; много мечти недостигнати; много компании не успяват, въпреки че нужните решения са били налице. Дори на най-изявените лидери им се случва да ударят на камък, да се чувстват в безизходица. Точна там е ролята на коуча. Той може да ти даде външна перспектива и да ти помогне да видиш нещата под друг ъгъл, в крайна сметка преодолявайки „дупката”.

В основата на коучинга е вярата, че вие имате целия необходим вътрешен ресурс, за да постигнете пълния си потенциал. И смятам че повечето хора се справят много добре и без коуч. Имат успехи, преодоляват препятствията и постигат целите си. За какво им е коуч? Един добър коуч може да им помогне да правят същото, но много по-бързо, по- качествено и с много по-голяма лекота. За някои коучът може да е инструмент за големи промени в живота, а за други-един външен поглед, който да им помага за фината настройка.
Представете си, че искате да отидете някъде. Това някъде е вашата цел и се намира на 1000км разстояние . Представете си също, че нямате достъп до съвременните форми на транспорт. Ще успеете ли? Ако имате достатъчно мотивация, най- вероятно да – хората от векове са преодолявали много по-големи разстояния, с цената на много повече усилия и време, сравнено с пътуването днес. Един добър коучинг може да се сравни с това да пътувате първа класа със самолет по скорост и лекота за постигане на резултатите.

Коучът трябва да е човек, който умее да ви види отстрани и да ви помогне да преодолявате препятствията. Ако вземем пример от спорта… и най-добрите спортисти имат треньори (coach на английски), които много рядко са по-добри спортисти от самите тях, но въпреки всичко един добър треньор има решаващо значение за представянето на спортиста.

Същото може да се постигне за екипи и организации. При един страхотен екип коучът може да засили тяхнето представяне многократно.

Така или иначе, всеки коучинг процес е уникален в зависимост от нуждите на клиента. Правилният подход при един може да се окаже напълно грешен при друг. Това идва от там, че всеки имат различни нужди и цели, а целта на коучинг процеса е тези цели да бъдат постигнати. Като те може да са свързани с развитие в кариерата, напредък във финансово отношение, по-добра грижа за здравословното съсояние, сваляне на килограми, подобряване на баланса между работа и личен живот, повишиване на увереността, подоброяване за уменията за комуникации и др.

Ползи от Коучинга според статистика на ICF (International Coach Federation)

70% подобряване на предстaвянето в работата

80% подобряване на самоувереността

73% подобряване на връзките и личните взаимоотношения

72% подобряване на уменията за общуване

67% подобряване на баланса между работата и личния живот

За Бизнеса:

Според различни проучвания възвращаемостта при правилен избор на коуч и коучинг програма достига 5 пъти инвестицията. Едно от тях може да погледнете тук: Reference

Статистиката сочи, че 86 % за служителите и 76% от заинтересованите страни са доволни от коучинг програмата, в която са участвали.

Основните сфери на подобрения са: Продуктивност, качество на обслужване на клиенти, намаляване на оплакванията и запазване на служителите.

Изключително лесно е да получите безплатна консултация!

Обадете се на тел.: 0893326794