Психопомощ

Пясъчна игрова терапия

Играта в пясъка, известна още като сендплей, освен приятно забавление може да бъде и много добър начин за психотерапия и лечение на депресии. Методът много прилича на детска игра. Пациентът използва сандъче, пълно с пясък, съд с вода и множество различни фигурки, мидички и други играчки, с които създава цели сцени. Децата и възрастните играят с пясъка, водата и фигурките играчки, като конструират конкретни проявления и картини от техния вътрешен свят. Сендплей може да отвори човек към преживяване на невербални състояния. Децата разбират езика, преди да могат да го говорят. Възрастните може да са забравили или никога да не са научили думи за някакъв вид вътрешно преживяване. И все пак те могат да разпознаят интуитивно една фигурка (играчка), без да могат да кажат защо и какво е това. Ето защо терапевтите понякога казват „Остави фигурката (играчката) сама да те избере“.
Ефективността на играта с пясък идва от създаването на самата пясъчна картина като форма на активно въображение, а не като фокусиране на познавателен процес или завършено произведение.
Картините в пясъка обикновено не се интерпретират в процеса на терапия, за да може човек да остане близко до непосредственото живо преживяване на тялото и въображението. Терапевтът е само наблюдател, свидетел, който отразява, но може и да съпреживява играта. Това помага да се обхване, обгърне и подкрепи преживяването, което продължава да работи и да се разгръща в човека. Игровата терапия с пясък обикновено се прави като допълнение на вербалната терапия, където се съдържат и аспекти на интерпретация. Преглед и аналитична дискусия на самите картини в пясъка може да стане години след като процесът е завършен.

Изключително лесно е да получите безплатна консултация!

Обадете се на тел.: 0893326794