Психопомощ

Психодиагностика за деца

Психодиагностика чрез рисунка-тест
При работа с деца се използват множество диагностични тестове като рисувателните заемат особено място, тъй като са достъпни, удобни за работа, не изискват много време и носят богата информация. Друг голям плюс е, че почти всички деца обичат да рисуват и с удоволствие работят върху зададената тема.
Рисунката отразява възприемането на света от детето. В нея то проектира себе си, своите преживявания и представи.
Посредством рисуването децата изразяват това, което им е трудно да изкажат с думи. Рисунката предава по-точно и искрено детските преживявания в сравнение с вербалния език.
Рисувателните тестове дават представа за субективната оценка на детето за заобикалящия го свят, както и за себеоценката и оценяване на околните хора.
В някои случаи не бива да се надценяват психодиагностичните възможности на рисувателните тестове въпреки тяхната проверена на практика много висока надеждност. Касае се, че понякога е затруднена точната локализация на съществуващ проблем, а се предполага по-широк кръг от проблеми, които сe минимизират при по-подробно психологическо изследване.

Предимства: рисувателните тестове са добър инструмент в детското психологическо диагностициране за изследване на:

Емоционалното взаимодействие с околната среда
Психологическа насоченост на детето – екстровертност или интровертност
Емоционалната сфера
Тревожност, безпокойствие, страх
Самоконтрол или импулсивност
Агресивност – физическа, вербална или защитна
Психологическо взаимодействие с околните – комформизъм или антисоциално поведение
Взаимоотношения в семейството /отношение към майката, към бащата, към брат или сестра; наличие на родителски авторитет или отсъствието му; отчужденост или емоционална привързаност и др./
Взаимоотношение в училище /отношение към училищните приятели, отношение към учителя, субективно отношение към училището като институция/ – рисувателен тест „Училищна рисунка”.
Въображение и творчески способности

Във връзка с горепосоченото Ви предлагаме психодиагностика на вашето дете с рисувателните методики : „Рисунка на човек“, „Рисунка на семейство животни“ и „Рисунка на несъществуващо животно“. Възрастовата граница е от 5 – 14 години.
Инструкция за провеждане на тест-рисунка:
При устната инструкция от страна на родителя или по-възрастния трябва точно и ясно да се зададе какво трябва да прави детето. За „Рисунка на човек“ се казва нарисувай ми човек, без повече пояснения и без друга намеса. За „Рисунка на несъществуващо животно” инструкцията трябва да бъде: „Нарисувай ми несъществуващо животно”, без повече пояснение и друга намеса. За теста „Рисунка на семейство животни“ трябва да се каже: „Нарисувай семейство животни, каквито искаш и както ти си ги представяш“, като няма значение колко животни ще нарисува, това е неговата гледна точка на нещата. Специално за горепосочения тест е необходимо за запише над нарисуваните кои са нарисуваните животни, т.е. детето, ако се е нарисувало като зайче, отгоре трябва да се напише „Аз“, ако майката е нарисувана като дракон, отгоре трябва да се напише „Мама“ и т. н. В никакъв случай не трябва да се намесвате и давате оценка в процеса на работата върху рисунката. Децата често търсят одобрение и са чувствителни, така че дори невинна забележка или гримаса може да повлияе върху рисунката. Наблюдението трябва да е дискретно и почти незабелижимо. За успешното провеждане на всеки рисувателен тест е необходимо детето да е спокойно и мястото на провеждането да е удобно и добре осветено. Има случаи, когато детето няма желание да рисува по зададената тема. Не бива да бъде притискано или принуждавано насила да го прави.

Изключително лесно е да получите безплатна консултация!

Обадете се на тел.: 0893326794