Психопомощ

Индивидуални консултации за деца

Индивидуална терапия чрез психоаналитичния подход цели да изследва взаимоотношенията и опита в ранното детство. Разглеждат се динамичните връзки с родителските фигури, защото те са важен фактор в изграждането на нашата идентификация, т.е. Кой съм Аз.

Това е основата на привързаността, върху която стъпват последващите наши избори. Търсят се несъзнаваните изтласкани конфликти от детстово, непреработени страхове, защото те скрито, извън обсега на съзнанието оказват влияние върху преживяването ни като възрастни.

Изборът, който правим за интимен партньор, отношенията които създаваме с него, начина по-който се преживяваме с нашите приятели, начина по-който се поставяме на работното място и комуникацията с екип и шеф.

Всичко това може да бъде лесно, трудно, удоволствено или не, защото върху тези преживявания несъзнавано ние прикперяме опита с архетипите на мъжа и жената, а това са нашите родители.

Изключително лесно е да получите безплатна консултация!

Обадете се на тел.: 0893326794